(Rana Blad)

Det er på sine egne sider Bane Nor melder om at Nordlandsbanen holdes stengt lørdag 16. juni og søndag 17. juni.

Dette da det skal gjennomføres et mylder av aktiviteter på hele strekningen mellom Trondheim og Bodø.

På nordre del av banen skal det blant mye annet jobbes med sporvekselvarme i Bodø, mellom Fauske og Bodø skal det kjøres på ny pukk i sporet, og på Oteråga og ved Fauske blir det arbeid med kabler og signalanlegg.

Mellom Dunderland og Bolna skal det bygges en støttemur og legges inn tre stikkrenner. Svillebytte blir det blant annet ved Finneidstraumen, mellom Bjerka og Mo i Rana og mellom Stod og Starrgrasmyra. Det blir også lagt inn nye stikkrenner flere andre steder, og gjort arbeid med rassikring. Arbeid med føringsveier og sporkryssinger for fiberkabler er andre stikkord denne helga.

Mellom Ørtfjell og Lønsdal blir det pakking av planoverganger frem til Lønsdal, og ved Mosjøen blir det arbeider på Skjerva bru, heter det på Bane Nors sider.

Det settes opp buss for tog på de fleste avganger. Oppsøk NSBs sider for nærmere informasjon.