Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

Lokal prosjektleder for Lofotodden Nasjonalpark, Hege H. Steigedal, forteller at midlene bidrar til utstillinga på Reine natur- og kultursenter.

- Takket være støtte fra blant andre Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge på kroner 140.000,- er dette et åpent tilbud for alle som bor i Flakstad og Moskenes kommune. Her er absolutt alle velkomne, om du er motstander av en nasjonalpark, skeptisk eller synes det er et godt tiltak. Alle som er interesserte kan få informasjon og komme i dialog med forvaltninga, sier hun.

I løpet av 2013 ble Yttersia av Moskenesøya kartlagt av flere forskere, for å finne ut om det var mon i å anlegge nasjonalpark der.

- Og svaret er entydig ja! Geologien, fuglelivet, floraen og kulturen som har skapt landskapet her er helt unikt. I tillegg er det et klima som skiller seg ut fra resten av verden på 67. breddegrad, ingen andre steder har så høy gjennomsnittstemperatur. Dette legger grunnlaget for helt spesielle økosystem som er tilpasset det skrinne jordsmonnet og den konstante vinden. Fjellplantene her var blant landets første vekster etter siste istid, noe som indikerer at nettopp disse plantene kan ha de eldste arvestoffene som finnes i norske fjellplanter. Naturen her er så verdifull at staten Norge har sagt at de vil bidra med ekstra midler for å ivareta området. De vil tilrettelegge for ferdsel og slitasje og unngå tekniske inngrep som forringer økosystemene. I tillegg er Norge en av de første og eneste i verden til å la lokaldemokratiet råde over naturområdene våre. Lokale styrer tar beslutninger om hvordan området skal forvaltes og hvilke tiltak som skal prioriteres. Dette er en helt ny ordning anno 2010 og er fortsatt i utvikling, sier hun.