Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

En 19-årig kvinne sto denne uka tiltalt for å ha knivstukket en mann, bitt en polititjenestemann i leggen og ramponert i ei rorbu på Ballstad i vinter.

Kvinnen erkjente seg skyldig, og aktor la ned påstand om fengsel i 120 dager og at hun skulle betale erstatning på 83.000 kroner til eieren av rorbua.

Forsvarer nedla påstand om frifinnelse og at hun ellers måtte få mildest mulig straff.


Samme livsførsel

Mannen som ble knivstukket ønsket selv ikke rettsak, og knivstikkinga var ikke av det alvorligste slaget. Likevel anfører retten at rettspraksis på dette feltet tilsier ubetinget fengsel. Også bitingen av politimannen alene kvalifiserer for ubetinget fengsel.

At kvinnen har hatt en vanskelig oppvekst, sliter med rusproblemer og er tidligere ustraffet, ser Lofoten tingrett bort fra.

- Tiltalte har ikke endret sin livsførsel og er ikke inne i noen rehabilitering, heter det i dommen som enstemmig lyder på 120 dagers fengsel.

Forsvarer Jens Blix-Nilsen opplyste at verken han eller tiltalte var blitt varslet om erstatningskravet, og det var heller ikke nevnt i tiltalen. Dermed så retten bort fra dette kravet.