Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

I fjor tillot daværende rådmann at konfirmanter i Borge fikk konfirmasjonsundervisning i skoletiden, en sak som også ble debattert i lokalavisen ut over høsten. Representanter fra Human-Etisk Forbund mente blant annet at dette var i strid med nytt lovverk, uten at Fylkeskommunen fant det nødvendig å utføre lovlighetskontroll rundt kommunens vedtak. Nå søker sogneprest Frode Wigum på nytt.

-Foreldrene positive

Foreldrekontakt Lill Mariann Justad har skrevet et tillegg til Wigums søknad, der hun sier at foreldrene stiller seg positiv til å opprettholde ordningen med konfirmasjonsundervisning i skoletiden.

- Denne saken har vært tema på foreldremøtene for 8. klasse i høst 08 og vår 09. Det er et felles ønske fra foreldrene at ordningen med konfirmasjonsundervisning i skoletida fortsetter som før, skriver Justad i brevet.