-Kan skyte kattene selv

Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

Grunneiere kan fritt avlive villkatter på eget initiativ, opplyser Trond Kroken i Mattilsynet.

DEL

Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

På spørsmål fra Lofot-Tidende opplyser Kroken at grunneierne står helt fritt til å selv avlive villkatter, uten å søke spesielt om dette, men under forutsetning av at avlivingen skjer på en human måte og at det er på det rene at dette faktisk er villkatter.

-Disse kattene kommer ikke inn under viltloven som i utgangspunktet freder alle dyr. Og når kattene heller ikke kan regnes som tamme, da er det kun dyrevernsloven som blir bestemmende, sier Kroken.

Høstens debatt om villkatter ble initiert av Skjærbrygga i Stamsund som viste til at kattene i Burekka har blitt et problem for turistvirksomheten, blant annet ved at lukt trenger inn i rorbuene.

Styremedlem Claus Schive i Stamsund Eiendomsdrift AS, som eier Burekka, sier han var ukjent med at grunneiere hadde slike muligheter til å ta saken i egne hender.

-Vi får ulike svar fra ulike instanser, og det er litt vanskelig å forholde seg til. Jeg mener Mattilsynet nå må kalle inn til oppfølgingsmøte slik at vi får på bordet hva som faktisk er alternativene, sier Schive.

Et slikt møte er planlagt, men Trond Kroken i Mattilsynet ønsker egentlig ikke at en "grunneieraksjon" skal bli aktuell i Stamsund.

Han viser til at dyrevernsaksjonen NOAH har engasjert seg sterkt for å få gjennomført et såkalt omsorgsprogram i Stamsund, og mener man bør gi dette en sjanse.

Fortsett debatten

Artikkeltags