Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

Det er hovedkonklusjonene i rapporten skrevet på oppdrag fra organisasjonen Lederne, en fagforening som organiserer nær 17. 000 ledere i norsk næringsliv. Rapporten, som heter «Olje- og gassnæringens betydning for arbeidsplasser og skatt i Norge og Nord-Norge», er en analyse av næringens betydning for arbeidsplasser, kommunal skatteinngang og ringvirkninger både for lokalsamfunn og miljø i blant annet Lofoten.

I rapporten som tirsdag ble overlevert Sør-Varangers ordfører Cecilie Hansen sies det at regionen vil bli rikere på mennesker, kompetanse og skatteinntekter. Det anslås at en oppstart av oljevirksomhet i Lofoten eller Vesterålen kan gi i overkant av 1000 arbeidsplasser. I dag har olje- og gassnæringen lagt grunnlaget for nær 250 000 arbeidsplasser i Norge, og nesten 50 % av statens skatteinntekter kommer fra oljeindustrien.

Oljevirksomhet skiller seg ut ved å ha mye høyere verdiskapning per ansatt enn øvrig norsk og nordnorsk næringsvirksomhet. Dermed slår rapporten fast at en slik oppstart vil bidra til at næringslivet i Nord-Norge blir mer produktiv.

Rapporten tar også opp de problematiske sidene ved å åpne områder i nord for oljenæringen. Sjøfugl er en sårbar gruppe dersom utslipp er et faktum, mens det anslås at fisk blir lite berørt. Dagens skipstrafikk er en større fare for miljøet i de aktuelle områdene enn oljenæringen.

Lederne peker i rapporten på at de potensielle verdiene en åpning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja får for Norge er så store at vi ikke kan holde områdene stengt.

- Vi er helt avhengige av å tjene penger om vi skal opprettholde dagens velferdsstat, og det skal vi jo. Vi ønsker jo ikke å åpne disse havområdene for moro skyld, sier forbundsstyremedlem i Lederne, Per Helge Ødegård i en pressemelding fra Lederne.