Borg, Lofotr vikingmuseum.
Martin Kristiansen

Fra vikingetid til skreifiske

Borg skiller seg markant fra de andre nordnorske høvdingegårdene. Haugen der gården ligger har vært et hellig sted i mer enn 2000 år. Arkeologiske funn tyder på at det kan ha vært fire langhus på der. Ved rikssamlinga var Borg borte som maktsentrum i Lofoten.
Publisert