Gå til sidens hovedinnhold

God morgen medisinsk avdeling!

Artikkelen er over 6 år gammel

Blir du syk eller skadet kan Nordlandssykehuset Lofoten være neste post på programmet. Må du legges inn, er det medisinsk avdeling de fleste havner på. Bli med en morgen til enhet B2.

Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

Enhet B2 på sykehuset på Gravdal er i gang med morgenrutinene. De ti pasientene har stort sett fått på seg klær, og fått redd opp senga.

Nattskiftet er gått hjem, og dagpersonellet er i gang. De to vaktgruppene har allerede avviklet et felles møte klokka 7:30 for utbytte av informasjon om nattens hendelser.

Klokka er nå 08:00 og de fem sykepleierne er i gang med å lese journalene til alle pasienter på enheten.

Nina Markussen er én av dem. Hun forbereder seg til dagens visitt.

Det er hennes ansvar i dag å ta visitten sammen med overlege, lege i spesialisering og turnuslege.

De andre sykepleierne tar seg av pasientene og den daglige donten. Det er for eksempel tid for servering av frokost.

Les også: Pasient Anita Solstrand roser sykehuset; - Det var helt fantastisk

Rolig i korridorene

Dette er en rolig dag. Det er bare ti pasienter på enheten, som har 11 sengeplasser. Det er mer normalt at det ligger pasienter i korridoren, eller at pasienter som tilhører medisinsk avdeling har fått sengeplass et annet sted i bygget.

I tillegg er det ikke studenter på enheten denne onsdagen. Nordlandssykehuset Lofoten er en utdannelsesbedrift på mange nivåer, også for kommende leger, sykepleiere og helsefagarbeidere.

Kronikere

Mange av pasientene kjenner Nina fra tidligere innleggelser.

Hun ser i journalene, og lurer på noe:

- Veier vi XXX daglig? Kan vi ikke gjøre det?

Sykepleieren som har ansvar for denne pasienten er enig og går ut for å veie og notere ned.

Sykepleier Anne Straith har ansvar for avdelingstelefonen. En foresatt ringer og har spørsmål, og får svar med en mild og hjelpende stemme.

Akkurat en slik stemme jeg blir beroliget av da jeg er lei meg, er stresset, smådeppet eller har vondt et sted.

Medisiner

Før visitten skal Nina inn i medisinrommet og sjekke dagens medisiner til alle pasienter. Klokka er 8:30. Dagen før har en annen sykepleier fylt opp dåsen, og Nina sjekker.

- Det er viktig at to ser over, sier hun.

Noen års erfaring gjør at hun i gjenkjenner utseendet på pillene, og ser hvis noen ligger feil eller ikke er der.

Medisinen deles ut før visitten.

- Da får jeg snakket med hver pasient og høre hvordan det går, sier sykepleieren.

Det er ti pasienter, ti pillerdoser og ti samtaler.

- God hjelp

Noen rapporterer en god natt, andre en dårlig. Noen er skeptisk til medisineringen, eller ønsker ikke å ta noen av medisinene de har fått utdelt, i mens andre vil ha mer utredning og svar på hva som feiler.

- Jo mer tabletter, jo dårligere blir jeg, sier Ivar Nikolai Larsen fra Å.

Han klager på bivirkninger.

Han er mer fornøyd med sykehuset på Gravdal enn med medisinen han fikk da han var i Tromsø sist.

- Jeg liker meg godt her, og blir tatt godt vare på og får god hjelp, sier Larsen som har vært mye inn og ut av helseomsorgen siden han fikk hjerteinfarkt i 1991.

Sist han ble lagt inn akutt var i februar i år.

Det ble tur til Tromsø, der ble han utredet og behandlet. Etter to dager var han hjemme på Å igjen. Han har imidlertid fortsatt å hangle, men at han skulle havne på sykehuset på Gravdal igjen lå ikke i planene da han besøkte fastlegen på Reine sist uke.

Men det gjorde han altså.

- Det er greit her på sykehuset, men jeg gir meg ikke før jeg får et svar. Jeg håper jeg kommer hjem i løpet av morgendagen, sier han.

Dialyse

Svolværkvinnen Kjersti S. Pedersen har nyresvikt og går i dialyse i Gravdal fire ganger i uka. Det har hun gjort nå i 16 år.

Mandag ble hun dårlig da hun var på dialysen, som er en metode for å fjerne avfallsstoffer fra blodet når nyrene ikke er i stand til dette selv.

Hun føler seg trygg på dialysen på Gravdal.

- Her er de veldig flinke, du merker at de har erfaring. Det blir en livsstil, og vi som er i dialysen blir som en familie. Alle kjenner alle, sier hun.

Hjerterytme

Medisinrunden fortsetter. Nina spør, lytter og kommer med innspill.

Ragnhild Hartviksen fra Hadselsand har uregelmessigheter i hjerterytmen, og har en hjerterytmeapparat rundt halsen. Hjerterytmen hennes sendes direkte inn til overvåking, og det vil kunne analyseres hvordan hennes hjerte slår over tid.

- De er engler her. Jeg kommer inn når jeg får ondt i brystet eller jeg får veldig høyt blodtrykk, sier Hartviksen.

Pre-visitten

Klokka er 9:30 og pre-visitten starter. I tillegg til Nina er lege Jan Sørbo, lege i spesialisering Øyvind Solhaug og turnuslege Alexander Birkeland Mo til stede.

- Er det noen som er kommet inn akutt siden i går, spør Sørbo først.

Det er det ikke, og forberedelser til visitten kan starte.

Nina forteller om hvordan pasientene reagerer på medisineringen, og annet som kan interessere legene.

Det blir vurdert hvilke pasienter som kan sendes hjem.

- Det er ikke noe bra at pasienten ligger her for lenge heller. På sykehus er det alltid økt risiko for infeksjoner og influensa, sier Jan Sørbo.

Visitten

Klokka er 10:00. Jan Sørbo leder an visitten.

Ivar fra Å er tydelig da han får en mulighet til å snakke med legene.

- Jeg er ikke så gammel at jeg skal ligge her, jeg har arbeid å gjøre. Vær så snill å gjør deres beste.

- Vi skal gjøre alt vi kan for å finne ut hva det er, svarer Sørbo.

Kjersti S. Pedersen kan reise hjem, og kan komme tilbake hvis helsa blir verre. Hun skal til Gravdal allerede dagen etter, på dialyse.

- Jeg er ikke redd å reise hjem. Det skal bli deilig, sier svolværkvinnen.

Etter visitten

Visitten tar én time.

- Nå fordeler vi oppgaver. Jeg skal inn å rapportere til de andre, sier Nina, og hun betegner dagens oppgaver som småting.

Det skal bestilles andre behandlinger, kanskje drosje, tas telefoner, ordnes og fikses.

Dagen som startet 7:30 avsluttes 15:00.

- Når spiser dere normalt lunsj her, Nina?

- Jeg tenkte jeg skulle ta en tur ned i kantina nå. Vi går ned når vi har tid. Det er dager jeg ikke får tid til lunsj. Har aldri hatt en halv time lunsj så lange jeg har jobbet her.

- Hvordan ser en normal arbeidsdag ut for deg, overlege Bettina Heermann?

- Vi har arbeidstid mellom 8 - 16, og så har vi vakter i tillegg. Vaktene følger en turnusplan. Vi starter med et felles morgenmøte for alle leger der de vakthavende rapporterer fra kvelden og natta. Deretter er det enten røntgenmøte der vi leger får vist røntgenbildene til våre pasienter, røntgenlegen forklarer, vi diskuterer i lag, planlegger nye undersøkelser, eller internundervisning siden vi har leger i forskjellige utdanningstrinn.

- Etter kl. 9 går hver lege til sitt; noen har planlagt poliklinikk og de andre fordeler seg på sengepostene og går visitt der. Noen leger tar seg av nye pasienter som legges inn akutt under dagen. Vi snakker med pasientene, undersøker dem og forsøker å finne ut hva som feiler dem. Vanligvis er det spesielle undersøkelser, som for eksempel røntgen, ultralyd, sykkelprøve, som skal til og som vi må gjøre for å finne endelig ut om det. Mange pasienter har flere diagnoser og tilstander, det er mange hensyn å ta. I noen tilfeller er det nødvendig med utredning og behandling på et annet sykehus. Da ringer vi til kollegaene våre og henviser dit, og pasientene overflyttes etter avtale. Dette kan skje når som helst på dagen. Vi bestiller blodprøver, vi skriver ut medikamenter, vi bestemmer når noen skal reise hjem, vi anbefaler kommunen om det er behov for oppfølging ved hjemmetjenesten eller om vi ser behov for sykehjemsplass.

- Sist men ikke minst dokumenterer vi hva vi har gjort og skriver eller dikterer såkalte epikriser (legebrev) til dem som skal behandle og følge pasienten videre. Vi informerer også pasienten både muntlig og skriftlig når han/ hun skrives ut. Så har vi et vaktmøte kl. 15 der vi rapporterer fra dagen. Hvilke pasienter er for eksempel kritisk syke? Er det kommet nye pasienter under dagen? Er det meldt inn hvem som skal komme? Hva er behovet videre? På kveldstid og på natta er det en turnuslege som har vakt, vi overordnede leger er i bakvakt og tilkalles ved behov. På kvelden går de vakthavende legene visitt på overvåkningen og er innom sengepostene.

- Bedre for pasientene

Det er en helt annen hastighet i sykehusbehandlingen i dag, enn det var før i tiden. I dag kan en pasient være ferdig i løpet av få timer med en behandling som tidligere tok mange dager.

Det norske folk lever lengre, mer kan kureres - og tempoet øker.

Pasienter med for eksempel hjerteinfarkt blir fraktet med ambulansefly og behandlet i løpet av få timer i Tromsø.

Dette er en prosedyre som tidligere kunne ta mange dager.

- Det er en annen hastighet i behandlingen, og dette er bedre for pasienten, sier Heermann.

De som ikke kan behandles i Lofoten ved sykdom og skader, blir fraktet til sykehus der riktig kompetanse og utstyr fins. Ambulanseflyet frakter pasienter ut av Lofoten mer enn i snitt én gang per døgn.

De store sykehusene har sin funksjon, men hadde ikke klart seg uten de små sykehusene.

En kreftpasient for eksempel henvises til Bodø eller Tromsø, men videre forløp kan foregå på Gravdal.

- Store sykehus er ikke dimensjonert til å sluttbehandle for eksempel kreftpasienter, sier Heermann.

Visste du at...

... de tre vanligste årsakene til innleggelser på medisinsk avdeling i Lofoten er lungebetennelse, hjerneslag og hjertesykdommer som rytmeforstyrrelser, hjertesvikt og infarkt. Så følger luftveissykdommer, infeksjon i urinveier, kreft, akutt diabetes, fordøyelsessykdommer, akutte nevrologiske sykdommer, besvimelse, alvorlig livstruende infeksjon og frivillige eller ufrivillige forgiftninger.

... de fleste som ligger på postene på medisinsk avdeling er kommet inn som øyeblikkelig hjelp.

... det i 2011 gikk 488 ambulansefly fra Leknes. De fleste, 266, gikk til Bodø, og 106 gikk til Tromsø. Akutte og hastepasienter reiser gjennomsnittlig mer enn én gang per dag ut av Lofoten.

... mesteparten av akutte innleggelser skjer mellom kl. 12-20.

Fakta medisinsk avdeling

  • Har 23 sengeplasser på to enheter i 2. etasje på sykehuset i Gravdal
  • I 2013 var det ca. 2300 innleggelser på medisinsk. Det var 1500 personer som sto for én eller flere av innleggelsene
  • Ca. 140 av innleggelsene var personer under 18 år, hvorav ca. 60 prosent var under seks år
  • Antall liggedøgn var 9000. Hver pasient lå i snitt i underkant av fire døgn. 560 pasienter hadde kun ett liggedøgn
  • 347 ble overflyttet til et annet sykehus, 80 av disse innen ett døgn
  • Fem av sengene på medisinsk enhet C 2 er øremerket psykiatrien, og fire senger tilhører slagenheten
  • Enhet B2 behandler pasienter innenfor generell indremedisin, som hjerte-, lunge og nyresykdommer, kreft, hormonsykdommer og infeksjoner. Enhet C2 behandler pasienter med hjerneslag, psykiske problemer, rusproblemer, blodsykdommer, sykdommer hos eldre (geriatri), kreft og mage/tarmsykdommer. I enhet C2 er det etablert en egen slagenhet. Klinikken har også en egen dialyseenhet og diabetespoliklinikk og en medisinsk poliklinikk
  • Medisinsk har en felles poliklinikk med kirurgisk/ortopedisk, som i 2013 hadde 4354 konsultasjoner på medisinske pasienter
  • Dialysen har ca. 1600 dialysebehandlinger i året. Per i dag er det ti pasienter som trenger denne behandling i Lofoten
  • Avdelingen har 13 legeårsverk pluss vikarer, fire leger i spesialisering, fire overleger og fem turnusleger. Det er til sammen 35 årsverk med sykepleiere, hjelpepleier og helsefagarbeidere