Prisen ble delt ut av fylkesmann Hill-Marta Solberg på fylkestinget. Prisen består av en tradisjonell ljå og litografi av Dagfinn Bakke.

– Uttakleiv Grendalag fikk årets pris for sitt arbeid med å ta vare på natur- og kulturlandskapet, og for å legge til rette for ferdsel og opphold på et populært område på yttersiden av Lofoten, skriver Nordland fylkeskommune på sine hjemmesider.