Ikke siden nyveien over Saltfjellet åpnet i september 1991 har man hatt så vanskelig vær som i år: – Forholdene er ekstreme

Denne vinteren har det vært svært urolige værforhold oppe på Saltfjellet.