Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

Fagskoleutdanningen som Tverrfaglig miljøarbeider er en ettårig utdanning som tas over to år, med mål om å gi breddekompetanse innen miljøarbeid med fordypning innen barn og ungdom, eldre, funksjonshemmede, flyktninger og asylsøkere, psykiske problemer eller rusmiddelproblematikk.

- Det er et fagskoletilbud som gir en bred kompetanse innen ulike felt. En undersøkelse blant våre elever tilsier at 90 prosent av elevene synes utdanningen er meget bra, og 10 prosent særdeles bra. Da kan man trygt konkludere med at elevene er fornøyde med dette tilbudet, sier Bjørn Kjensli ved OPUS Lofoten.

Det er andre gang det uteksamineres et kull fra dette fagskoletilbudet. Søknadsfrist for nye elever er 15. mai. Blant årets kull på ti elever er Anita Johnsen fra Leknes, Gro Eirin Vestly fra Sortland, Marit Furfjord Jakobsen fra Sortland og Eirin Lie fra Leknes. De vil gjerne anbefale tilbudet til andre interesserte.

- Det har selvfølgelig vært utfordrende å begynne på skole igjen, samtidig som man er i fast jobb, men vi har fått lært utrolig masse i løpet av tiden vi har hatt sammen, sier Gro Eirin Vestly.

- Heldigvis har vi hatt dyktige faglærere, Rita Solbakken, Berit Sjølie og Hilde Sollund, sammen med diverse innleide forelesere. De har hjulpet oss på veien, sier Marit Furfjord Jakobsen.

- Alle i klassen jobber i helsevesenet, og for mange av oss var det nok ønsket om videreutdanning som gjorde at vi begynte her, sier Anita Johnsen.

- Utdannelsen er veldig fokusert på brukermedvirkning, mer holdningsskapende enn praktisk rettet, og det er noe jeg synes er viktig for en helsearbeider, sier Eirin Lie.