(Avisa Nordland)

– Det er gledelig å se at søker- og tilbudstallene til Nord universitet øker også i år.

Det sier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning, i en pressemelding fredag. Til høsten gir Nord universitet rekordmange tilbud om studieplass – totalt 5460, en oppgang fra 5136 stykker fra i fjor.

Markant stigning

Antallet kvalifiserte som hadde Nord på førsteplass, steg med 17,2 prosent sammenlignet med 2020. Det er utdanningene innen helse- og ledelsesfag som er mest populære.

– Kandidatene våre er etterspurte og viktige for utviklingen av Norge, og en stor andel av våre kandidater jobber i Nordland og Trøndelag, sier Gårseth-Nesbakk.

Universitet tilbyr i år nye bachelorutdanninger på flere studiesteder, blant annet sosialt arbeid som i tillegg til Bodø og Mo også skal bli tilgjengelig i Levanger. Denne utdanningen hadde seks søkere per plass, mens bachelor i vernepleie kunne skilte med sju søkere per plass.

Samtidig rekrutterer utdanninger som sykepleie, blå og grønne utdanninger og økonomi- og ledelsesutdanningene godt. Sistnevnte kategori hadde flest kvalifiserte søkere på hele Nord, med 1216 søkere til 780 studieplasser. Her er det bachelor innenfor eiendomsmegling som topper, med nesten fem søkere per plass.

Se statistikk under:


Lærerutdanningen går det imidlertid dårligere med. Den følger den nasjonale nedgangen i antall kvalifiserte søkere i 2021.

– Tallene vitner om at den nasjonale rekrutteringsutfordringen innen lærerutdanning fortsetter, forteller Levi Gårseth-Nesbakk.

Og legger til:

– Nord universitet må fortsette samarbeidet med våre partnere for å sikre flere kvalifiserte søkere til lærerutdanning.

Mange på venteliste

Gledelig er det at tilbudstallene til masterutdanningene har økt – her har 1730 søkere fått tilbud om plass. Det er en økning på 4 prosent sammenlignet med 2020-tallene.

Nå ventes flere studenter enn noensinne før.

– Nord universitet gjør seg nå klar til å ta imot flere studenter enn noensinne. Med 6000 på ventelister er det fortsatt mange håpefulle søkere som ikke har fått et tilbud ennå. Det finnes likevel ledige studieplasser hos Nord universitet. Har man ikke kommet inn på drømmestudiet, skjer det fortløpende opptak til ledige studieplasser på Samordna opptak. For studier på lokalt opptak, se våre nettsider nord.no, heter det til slutt i pressemeldingen.