– Skjeggkre kan komme hjem med barna

Hittil i år har syv kommunale barnehager og skoler i Bergen meldt inn funn av skjeggkre.