I et intervju med LT torsdag 28.februar sier olje- og energiminister Freiberg at behovet for fornybar energi er stor i Europa, og han ser det som en oppgave for Norge å forsyne dette markedet med vindkraft. Vi har tidligere konkludert med at det ikke er innenlands behov for den krafta som skal produseres ved storstilt vindkraftutbygging. Norge blir i realiteten oppstallingsplass for utenlandseide vindmølleparker.

 

I følge tu.no vil det i 2020 være ferdigstilt 18 vindkraftanlegg, og 15 av disse vil være helt eller delvis eid av utenlandske investorer. Som et apropos vil vi bare nevne at den gang vi starta produksjon av elektrisitet fra fossekrafta ble det gjort tiltak for å sikre norsk eierskap. I forhold til vindkraft har vi ikke slike føringer. Her er det fritt fram.

For å illustrere dette kan vi vise til Ånstadheia Vindpark i Vesterålen, som i utgangspunktet ble starta opp av Vesterålskraft og deretter videreført og ferdigsstilt av den finske kraftkjempen Forthum. Vi kan se for oss en lignende utvikling i forhold til utbygging av vindkraft i Lofoten. Her er det Nordkraft som går i spissen med Forthum som bakspiller. Verdiene skapes lokalt, mens pengestrømmen går ut av landet.

Videre sier energiministeren at de lokale kraftselskapene i hovedsak er eid av norske kommuner ,og disse vil kunne tjene på eksport av strøm til EU. Og dette kan værre rett, men Freiberg sier ikke hvem som må betale for dette.

For det første er det de norske strømkundene som finansierer de grønne sertifikatene som er avgjørende for at det kan bli lønnsomt, og som vil utgjøre opp mot 20 milliarder kr. De norske strømkundene er også med på å finansiere utvida strømkabelkapasitet til og fra Europa.

På toppen av det hele vil vi måtte kjøpe store mengder strøm fra europeiske strømprodusenter, både grønne og svarte, til europeisk markedspris når vannkraftbassengene våre er nedtappet for å tilfredstille behov i deteuropeiske strømmarkedet. Strømprisen på kontinentet er høyere enn det vi betaler for den norske vannkrafta.

For den kraftkrevende industrien kan dette bli katastrofalt, og det er ikke uten grunn at motstanden mot kabelutbygging og EØS er sterkt økende innenfor denne bransjen. Også privatkundene vil merke disse svingningene i elprisen. Bare se på strømregninga.

De lokale kraftselskapene kan tjene noen kroner ekstra, og det er de norske strømkundene som skal betale for det.

Rødt Vestvågøy

Odd Vingmyr Nicolaysen, leder