- Nordlandssykehuset er ikke i ferd med å gå tom for smittevernutstyr, sier sykehusdirektøren