Nordlandssykehuset går over i gul beredskap, på grunn av et økende antall innleggelser av pasienter med covid-19 og et økende press på sykehusenes intensiv- og overvåkningskapasitet.

Det økende smittetrykket i Salten, Lofoten og Vesterålen har ført til flere innleggelser av pasienter med covid-19 ved Nordlandssykehuset Bodø og Lofoten.

«Det er i dag 12 innlagte pasienter, fordelt på 5 i Bodø og 7 i Lofoten. Det er for tiden ingen innlagte i Vesterålen. Vi går derfor over fra grønn til gul beredskap i hele helseforetaket. Dette gjør vi for å tilpasse driften og forberede oss på en mulig ytterligere økning av covid-19-pasienter, sier fagdirektør Tonje Hansen.

- Overgangen til gul beredskap vil føre til at enkelte pasienter får utsatt sin avtale i sykehuset. Disse vil bli kontakten direkte. Øvrige pasienter skal møte som avtalt på sykehuset, sier Hansen.

Situasjonen gjør også at sykehusene innfører begrensninger i besøk og ledsagere.

- Vi ber besøkende og ledsagere om å gjøre en kritisk vurdering av om besøk/følge er helt nødvendig. Dersom du har luftveissymptomer eller har vært i nærkontakt med smittet skal du ikke komme til sykehusene. Dette gjelder både besøkende/ledsagere og pasienter ved alle sykehus, sier Hansen.