Torsdag raste passasjererne. Fredag skjedde det samme og Oda (28) strandet i Bodø