Nordland fylkes fiskarlag: - Sterkt kritisk til forslagene om nedlegging av utdanningstilbud som er svært relevante for ungdom i Nordland

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Ad forslag om nedlegging av utdanningstilbud i naturbruk/fiske og fangst i Nordland

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Til Fylkesråd for utdanning Knut Petter Torgersen, Nordland Fylkeskommune v. Utdanningsavdelingen, Bodø, den 28.10.19:

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 27.10.2019 og det ble gjort slikt vedtak i rubriserte sak:

"Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag er kjent med at Utdanningsavdelingen i Nordland Fylkeskommune har foreslått nedlegging av klasser for utdanning innen naturbruk og fiske og fangst. Herunder er det skissert ett alternativ med nedlegging av fiske og fangst på Gravdal. Et annet alternativ er nedlegging av det nye tilbudet på fiske og fangst i Øksnes (Myre).

Arbeidsutvalget er sterkt kritisk til forslagene om nedlegging av utdanningstilbud som er svært relevante for ungdom i Nordland og som skal sikre den fremtidige rekrutteringen til den svært viktige fiskerinæringen. Næringen står på mange måter foran et generasjonsskifte og samtidig er interessen blant ungdom for å ta utdanning innenfor fiskeri meget stor. Arbeidsutvalget viser i denne sammenhengen til at den tiden der ungdom gikk rett om bord i fiskebåten nå er forbi. Nå er det utdanning som gjelder i et høyteknologisk yrke med strenge krav til bl. a god fangstbehandling. Det er også kjent at dersom en utdanning på videregående nivå kan foregå nært hjemstedet så blir den både mer attraktiv og mer relevant for unge som skal skaffe skape seg en yrkeskarriere.

Fiskerinæringen skaper store verdier og er basis for svært mange arbeidsplasser i avledet virksomhet langs hele kysten. Dette stiller også strenge faglige krav til de som skal arbeide innenfor næringen. Det å ta bort deler av den utdanningen som skal lede frem til denne kunnskapen er derfor det samme som å rive bort grunnlaget for den verdiskapingen som foregår i næringen. Det er ikke akseptabelt.

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag krever at dagens tilbud innenfor fiske / fangst må videreføres i årene fremover og i alle fall så lenge det er søkning til disse tilbudene. Den investeringen som gjøres ved å beholde disse vil garantert være meget god. Med andre ord så har samfunnet ikke råd til å legge ned tilbudene dersom fiskerinæringen også i fortsettelsen skal være en næring som skaper store verdier og ringvirkninger i samfunnet for øvrig.

Nordland Fylkes Fiskarlag krever at det gjeldende utdanningstilbudet som gir relevant fiskeriutdanning ikke må svekkes gjennom den innsparingsplanen som Nordland Fylkeskommune mener må iverksettes. "

Kopi til:
Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag
Fylkesrådsleder Tomas Norvoll
Lofotrådet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken