Figurteateret i Nordland (FIN) er et anerkjent internasjonalt produksjonssenter for figurteater. Teatret har siden starten i 1991 holdt til i fiskeværet Stamsund, og har produsert rundt 20 forestillinger hvert år siden. De ansatte ved teateret får besøk av oppimot 150 personer som arbeider i Stamsund hvert år ifm. disse produksjonene. Hver produksjon «lever lenge», og i 2021 ble forestillinger laget i Stamsund vist ca. 500 ganger for totalt ca. 35.000 personer i 14 land.

Figurteateret er landets største kompetansemiljø i sitt slag, og det er en viktig kulturinstitusjon for kunstnere, næringsliv og befolkning. Den sterke faglige og internasjonale forankringen er god kulturnæring og internasjonalisering i praksis. Teaterfestivalen hvert år i mai og de tre teaterkompaniene har bidratt sterkt til positiv transformasjon av Stamsund til å bli en dynamo for kreativ skaperkraft og stedsutvikling.

Nordland vil gjerne utvikle Figurteateret. Men Figurteateret er det fremste kompetansemiljøet på feltet, og av nasjonal verdi, og da må staten ta en større rolle. Dette har Nordland jobbet med lenge og nå er det nødvendig å avklare, både for å sikre god drift, og for å møte behovet for større og mer egna lokaler.

Nordland Fylkesting ber regjeringen anerkjennes hva slags kulturell perle Figurteateret er og at Figurteateret løftes som statlig fullfinansiert, nasjonal kulturinstitusjon.