Mona Nilsen og Bjørnar Skjæran i Nordland Arbeiderparti burde lese avisinnleggene de skriver under på. Vi håper og tror de har litt mer kunnskap om de faktiske forhold i fylkeskommunen enn deres tilsvar om båt- og fergepolitikken eksponerer.

Det er lite kledelig å skylde på andre og fremme feilaktige påstander for å forsvare en katastrofal båt og fergepolitikk i Nordland. Nilsen og Skjæran vet nemlig hvem det er som styrer og har styrt Nordland fylkeskommune. De vet hvem det er som vedtar budsjettene fylkeskommunen styres etter, og de vet også hvem som har vært ansvarlig for den katastrofal båt- og fergepolitikken. Fellesnevneren heter Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiets versjon av ansvarlig prioritering er altså å kutte i livsnødvendige samferdselstilbud, trosse Fylkestingets vedtak, sentralisere mest mulig til fylkeshovedstaden og legge skylden på Regjeringen. Det har lenge vært klart at fylkespolitikerne til Arbeiderpartiet har hatt én overordnet oppgave, og det er å drive rikspolitisk valgkamp for å vinne tilbake regjeringsmakten. De har så langt ikke lyktes med annet enn å la nordlendingen, som er avhengig av deres fylkespolitiske prioriteringer, i stikken.

Hvis man ikke bare ser på samferdsel som en mulighet til å slå politisk mynt, men faktisk setter seg inn i materien, gjenstår det bare å riste på hodet av Nilsen og Skjærans påstand om at «enhver som har greie på geografi, værmessige utfordringer og tilgang på passasjerer skjønner at det blir feil når sambandet Stokkvågen-Træna får samme tilskudd som Moss-Horten.»

Ferjeruten Horten–Moss er ikke bare et riksveisamband, men også vel den eneste innenlandske fergeruten som ikke er subsidiert av det offentlige. Stokkvågen-Træna får på sin side tilskudd.

Når det gjelder påstanden om krav fra staten om grønt skifte – en påstand som heller ikke stemmer, da dette gjelder for statens egne samband – kunne det være interessant å høre hva Skjæran og Nilsen mener har skjedd i Nordland som imøtegår et slikt «krav». Er det anbud hvor det tillates bruk av 30-40 år gamle ferjer som forurenser like mye som de gamle gjorde?

Det mest oppsiktsvekkende med innlegget Nilsen og Skjæran har underskrevet, er likevel at de nevner inntektstap fra staten grunnet nedgang i aldersgruppen 16-19 år og nærmest legger skylden på Høyre og regjeringen for dette også.

Folk flest reagerer når man kutter i ruter og økt prisene kraftig fordi man hevder det ikke er nok penger – for så å plutselig reversere og likevel ha nok penger. Er det rart folk langs kysten blir forvirret og opprørt?

Når innlegget rundes av, får vi poenget i klartekst: Det eneste som kan løse Nordlands problemer er et regjeringsskifte. Det hevdes at Nordland må spare inn 500 millioner kroner på grunn av kutt fra regjeringen, noe som slett ikke stemmer. Tilfeldigvis er 500 millioner kroner det Arbeiderpartiet hadde mer til fylkene i sitt alternative statsbudsjett – til alle fylkene, vel å merke. Hvem skulle Skjæran og Nilsen klage på når de hadde regnet ut hvor stor del av en slik eventuell pott som havnet i Nordland? Det ville vel vært Høyre det også …

Vi tror Arbeiderpartiet i Nordland har mest igjen for å sørge for fylkets egne innbyggere, enten de bor sentralt eller i spredte strøk. Jobben handler om å finne gode prioriteringer som sikrer bosettingen i distriktene, bekjemper fraflyttingen og løfter Nordland opp som det fantastiske fylket det er å bo i. Når valgkamp på vegne av moderpartiet går ut over livsgrunnlaget til fylkets innbyggere, må fylkeslaget simpelthen ta rev i seilene. Om ikke budskapet når frem når det kommer fra Høyre, så lytt i alle fall til de titusener av protester som har kommet mot prioriteringer Arbeiderpartiet i Nordland står ansvarlig for.