Oppretter ny stilling ved Nord universitet

Oppretter studentombud: – Dette er en viktig sak, som mange studenter ved Nord universitet har kjempet lenge for, sier studentrepresentantene, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen og Mathias Lauritzen.

Oppretter studentombud: – Dette er en viktig sak, som mange studenter ved Nord universitet har kjempet lenge for, sier studentrepresentantene, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen og Mathias Lauritzen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Styret ved Nord universitet har vedtatt å opprette en stilling, som studentombud. Studentombudets viktigste oppgave vil være å ivareta rettssikkerheten til studentene.

DEL

(Avisa Nordland) Styret ved Nord universitet vedtok i sitt styremøte 8. mars å opprette en stilling, som studentombud ved Nord universitet. Ombudet skal være et lavterskel tilbud for studenter, som trenger bistand i studiesituasjonen.

– Ombudet skal påse at studentenes rettigheter blir ivaretatt og at sakene, som tas opp får en forsvarlig og korrekt behandling, sier styrerepresentant Mathias Lauritzen.

Studentombudet skal bidra til likebehandling for alle studenter, uansett studium og studiested. Fra de studenttillitsvalgte nevnes også mobbing og trakassering, som områder der studentombudet kan engasjere seg.

Etterlengtet tilbud

Studentene har kjempet lenge for stillingen. De tre studentrepresentantene Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jensen og Mathias Lauritzen i styret er fornøyd med vedtaket.

– Dette er en viktig sak som mange studenter ved Nord universitet har kjempet lenge for. Det er svært gledelig at Nord universitet endelig får et studentombud. Studenter kan møte mange ulike utfordringer i studiehverdagen, og vil nå få ett sted der studenter kan få bistand og veiledning, sier dem.

Studentombudet vil også være en viktig kilde til informasjon og tilbakemeldinger fra studentene, både overfor styre og rektor.

– Jeg håper studentene aktivt vil bruke ombudet når det er på plass, og at vi i tillegg til økt rettssikkerhet for studentene, også vil få viktige innspill til studiekvalitet gjennom ombudets tilbakemeldinger, sier Vigdis Moe Skarstein styreleder Nord universitet.

Artikkeltags