Nå blir det høring på Stortinget: Ber Stortinget stoppe nedleggelsen av studiesteder

Mandag er det åpen høring om Nord universitet i Stortingets utdannings- og forskningskomite. Studiestedsstrukturen kan ikke bare avgjøres lokalt, men er en nasjonal sak, mener SV.