Tilgang til arbeidskraft er en stor utfordring: – Vi må tenke på hvordan vi kan beholde ungdommene

Nordnorske ledere er optimistisk på landsdelens vegne, men er ikke like positive til sine egne bransjer. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft og bærekraft som et konkurransefortrinn er viktigst.