Nora: – Det er ganske rart å tenke på at hele verden stanset på grunn av viruset Covid-19

Av