Gå til sidens hovedinnhold

Noen smittevernråd å huske på

Folkehelseinstituttet (FHI) går ut med hvilke smittevernråd den norske befolkningen bør forholde seg til etter at landet åpnet opp 25. september. De aller fleste smitteverntiltakene er tatt bort, men myndighetene ber folk om å forholde seg til noen råd.

De generelle smittevernrådene, som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene, gjelder fremdeles. Andre råd og tiltak kan tas i bruk lokalt eller nasjonalt dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig.

Generelle smittevernråd som gjelder for alle

 • Hånd- og hostehygiene
 • Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.

Ved luftveissymptomer

 • Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede.

Testing

Følgende personer er anbefalt å teste seg:

 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
 • Uvaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Delvaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter
 • Dersom du tester positiv på en hurtigtest, er det anbefalt det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

Isolering ved smitte

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede.

Smittesporing

Dersom du er smittet, eller foresatt til en som er smittet, er du oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

Nærkontakter

 • Vaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære er ikke anbefalt å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg hvis de får symptomer.
 • Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til kjente smittede er anbefalt å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller til å teste seg.

Råd til risikogrupper

Egne råd gjelder for personer i risikogrupper. I rådene skiller vi mellom grupper med ulik grad av risiko, og mellom vaksinerte og uvaksinerte personer. Uvaksinerte personer med økt risiko for covid-19 kan redusere risikoen for luftveisinfeksjoner ved å unngå trengsel og holde avstand.

Andre smittevernråd

 • Avstand og færre kontakter har vært et råd gjennom hele pandemien. Det å holde avstand til andre der det er mulig kan forebygge smitte av luftveisinfeksjoner, men det er ikke lenger en generell anbefaling. Det kan blir gitt lokale anbefalinger om å holde avstand og redusere antall kontakter, dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig. De tidligere rådene om avstand og færre kontakter er fremdeles tilgjengelig.
 • Smitterisikoen er lavere utendørs enn innendørs. Generelt er det også i denne fasen anbefalt å sørge for god ventilasjon. I private boliger er det anbefalt å lufte regelmessig eller mellom bruk av ulike grupper.
 • Munnbind har vært anbefalt i flere situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde anbefalt avstand. I tidligere faser av pandemien har anbefalingene om munnbind vært gitt på grunnlag av den lokale smittesituasjonen. Det er ikke gitt en nasjonal anbefaling om bruk av munnbind. Anbefaling om bruk av munnbind kan fremdeles bli gitt lokalt dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig

Kommentarer til denne saken