Vi i klasse 9D fra Leknes skole har jobbet med et prosjekt der vi plukket søppel i nærområdet rundt Leknes skole (markert med blå farge på kartet) og lagde statistikk ut ifra hva vi fant. Målet vårt er å få satt opp flere søppelbøtter og at folk skal slutte å kaste søppel i naturen.

Vi fant mest av plastbiter, fast food emballasje, godteripapir, snus og røyk. I disse områdene er det mange som går, både barn, ungdom og voksne. Siden det ikke er søppelbøtter der, kaster noen folk bare søppelet i grøften. En annen grunn kan være at plast blir tatt av vinden fra byggeplasser og hus og lander rundt omkring i Leknes. Konsekvenser av dette er at hunder eller andre dyr kan tro det er mat og spise det. I tillegg ser det veldig stygt ut.

Det vi kan gjøre med dette er blant annet å sette opp flere søppelbøtter. Vi har markert med røde kryss på kartet der det er spesielt stort behov for søppelkasser, fordi det var der vi fant mest søppel: krysset ved Betel, der gangveiene krysses ved tunellen, ved tunellen fra Lofotsenteret og der fortauet krysser E10. Man kan også skrive en oppmuntrende beskjed på søppelbøttene som kan få folk til å bruke dem som for eksempel «hold byen ren».

Vi håper det at ungdom sier ifra kan gjøre en forskjell og at kommunen kan ordne dette raskt. Søppelbøtter kommer til å hjelpe med å gjøre Leknes til en finere by å besøke og bo i.

Om alle som leser dette begynner å kaste alt søppel i ei søppelbøtte i stedet og plukker med seg søppel man finner langs veien, så får vi det så mye hyggeligere rundt oss.

Med vennlig hilsen 9D ved Leknes skole