NHO Nordland har E10 og Ballstad-havn på prioriteringslista over innspill til NTP