(Avisa Oslo)

Omleggingen av nettleieordningen skulle etter planen innføres fra 1. januar, men dette er nå utsatt, opplyste partiene på en pressekonferanse fredag.

– Mange har fryktet at den nye nettleieordningen ville gi økte utgifter på toppen av en allerede høy strømregning, sa SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland sier den nye ordningen har vært og er omdiskutert. Mange forbrukere er usikre på effekten av ordningen og hvordan de skal forholde seg, påpeker han.

Partiene mener derfor at det ikke er hensiktsmessig å innføre endringen nå.

Enige om strømpakke

– Ingen skal måtte fryse seg gjennom vinteren i frykt for høye strømregninger. Strømpakka som vi nå er enige om, skal raskt bankes gjennom i Stortinget. Dermed sikres vanlige strømforbrukere mot ekstreme strømpriser gjennom at staten stiller opp og tar 55 prosent av regninga for det overskytende når kilowattprisen overstiger 70 øre, sier Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland.

Ordningen samlet sett er styrket med 1 milliard kroner, sa han.

Ap, Sp og SV er også enige om at bostøtteordningen skal utvides slik at rundt 40.000 nye mottakere kan komme inn i ordningen. Det skjer ved å justere inntektsgrensene og egenandelene.

I tillegg endres formuesreglene midlertidig slik at flere som eier bolig, også kan komme inn i ordningen. For eksisterende bostøttemottakere vil forslaget innebære en gjennomsnittlig ekstrautbetaling på anslagsvis 1.900 kroner. For nye bostøttemottakere vil avtalen innebære en gjennomsnittlig utbetaling på 2.800 kroner.

Det er også enighet om at rammetilskuddet til kommunene økes med 200 millioner kroner for å dekke merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser.