En hel generasjon vokser opp i den tro at verden er i ferd med å gå under, at mennesker er som en sykdom for planeten, og barn og ungdom mister tro på framtiden. Selv på skolen lærer barn om net-zero og agenda 2030, men de blir ikke fortalt at disse kvasireligiøse bevegelsene sannsynligvis vil sende millioner av fattige ut i en enda mer desperat situasjon. Voksne snakker åpent ut om sine tvil om hvorvidt det er rett å bringe barn til verden.

De radikale grønne bevegelsene har sterkt bidratt til å destabilisere Europa og sendt kontinentet ut i en desperat situasjon hvor rasjonering av energi rykker stadig nærmere. Selv Frankrike som har vært netto eksportør av elektrisk kraft snakker om rasjonering, i Polen har vi sett lange køer for å sikre seg litt kull, og i Storbritannia sier 70 % av restaurantene at de sannsynligvis må stenge dørene i vinter da de ikke har økonomi til å varme opp lokalene. Nyhetene som kommer fra kontinentet blir verre og verre, og skyene i horisonten stadig mørkere. I skrivende stund voteres det i EU over hvorvidt det skal være lov til å brenne ved for å produsere strøm. Blant annet har klimabevegelsens barneprofet, Greta, bidratt sterkt til sistnevnte.

Vi, småfolket, tvinges ut i energifattigdom hvor stadig større andel av tilgjengelige midler går med til å betale for energibruken. Kjendiser, samfunnstopper, politikere og andre reiser rundt i superyachter, limousiner og private fly og forteller oss, småfolket, at vi må senke innetemperaturen, spise mindre kjøtt og kjøre mindre bil. Eksempelvis satt DnB-sjefen i Davos og snakket om at vi småfolket må lære oss å bære smerte, før hun reiste hjem og kjøpte seg en ny villa til 40 millioner.

Det påfallende er at disse spesielle menneskene som skal redde oss fra oss selv, ikke har tenkt å leve et kaldere, vanskeligere liv med mindre mat i magen slik de vil tvinge oss til å gjøre.

Vi er vitne til at hele økosystemer blir ødelagte for å utvinne ingrediensene til elbil batterier.

Batterier som på kontinentet primært, og i økende grad, lades ved hjelp av elektrisitet produsert fra såkalte fossile kilder.

Vi, småfolket, kan bli straffeforfulgt av å reise en varde på en fjelltopp mens man tillater utenlandske konsern å rasere enorme områder for å sette opp vindturbiner som bidrar med lite annet enn å kverne opp fugler, ødelegge enorme naturområder og virke forstyrrende på nettet.

Selv om hovedstrømsmediene later som det ikke finner sted, demonstrerer bønder i en rekke land mot nye klimakrav til landbruket som ikke kan sies å være annet enn anti-matproduksjon. På Sri-Lanka ble regjeringen styrtet da folket ikke klarte produsere nok mat på grunn av krav om mindre bruk av kunstgjødsel. World Economic Forum tar åpenbart feil når de mener at vi i 2030 skal «own nothing and be happy», Sri Lanka vitnet om noe annet.

I land etter land vokser raseriet mot myndighetene for feilet energipolitikk.

Selv om konsekvensene av både en feilet grønn omlegging av energiproduksjon, og negative konsekvenser av nitrogen-nekt i jordbruket er åpenbare, skal Lofoten redusere mulighetene for matproduksjon gjennom kutt i gjødselbruk og øke graden av elektrifisering.

Samtidig spår energianalytikere priser på 20,-/KWH til vinteren sørpå, og det jobbes med å forbedre kapasiteten Nord/sør slik at vi kan få kontinentets strømpriser også her i Nord-Norge. Allerede har vi sett priser over 5,-/KWH her nord uten noen logisk forklaring.

Ordtaket å legge alle eggene i en kurv er som kjent en metafor for en risikabel handling.

Klimaplanen kombinert med det lite konsekvens utredede prosjektet de grønne øyene som innebærer enda mer elektrifisering er intet annet enn å legge alle eggene i en kurv og sprinte ned en steinrøys.

Demokratene i Vestvågøy kan umulig støtte tiltak som i all hovedsak vil resultere i å gjøre livet vanskeligere, og/eller dyrere for innbyggerne i Vestvågøy. I et større bilde, som dette er en del av, iverksettes totalitære grep fra personlige co₂-kvoter i Frankrike, forbud mot kjøttreklame i Nederland og mulig fengselsstraff i Sveits for å varme boligen opp til over 19 grader Celsius. Spekulasjoner i kraftbransjen ser sågar ut til å kunne utløse en ny finanskrise.

Til klimatoppmøtet Cop-26 kom hundrevis av private jetfly til Glasgow for å bli enige om hvordan livene til småfolket skulle endres. Hver av disse privat-jetflyene slipper ut ca. 2 tonn co₂ i timen.

Til sammenligning slipper en gjennomsnittlig nordmann ut 10 tonn CO₂ per år.

Selv om klimaaktivister fortsetter å hevde at to pluss to er fem, må man før eller siden sette ned foten for denne agendaen som bringer lite annet med seg enn økte matvarepriser, økt energifattigdom og mer statlig detaljstyring av småfolkenes liv. Lokalt er vi visstnok med i et slags kappløp, men hva som er på den andre siden av målstreken har vi fortsatt til gode å bli fortalt.

Demokratene tar avstand fra hykleriet som kommer fra øvre sjikt i samfunnet, og kan hverken støtte prosjektet «de grønne øyene» eller en klimaplan som etter vår vurdering setter en totalt feil retning for samfunnet vårt. Og derfor stemmer vi nei til klimaplanen som skal behandles i Vestvågøy.

Les også

Kloden rundt for å oppleve grønn turisme i Lofoten?