– NAVs brukere skal møtes med respekt og forståelse, og vi vil slå fast at det ikke er greit med noe annet

Elisabeth Pleym Olsen.

Elisabeth Pleym Olsen. Foto:

Av
DEL

NAV svarer på kritikkLofot-Tidende har gjennom flere artikler de siste dagene pekt på at moderniseringen av NAV ikke oppleves like bra for alle brukere av våre tjenester og at den økte digitaliseringen av NAVs tjenester kan oppleves utfordrende for enkelte.

Den pågående digitaliseringen av offentlige tjenester i Norge er vedtatt av Stortinget, blant annet i Stortingsmelding 27 – 2015-2016: Digital Agenda for Norge. Her sies det blant annet:

«Regjeringen har høye ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, samtidig som innbyggere og næringsliv har forventninger om en enklere hverdag. Bruk av IKT og bevisst utnyttelse av digitaliseringens muligheter gjør at vi kan oppnå begge deler.»

Det er dette NAV jobber med. Digitaliseringen har gitt flere muligheten til å danne bedre relasjoner til oss i NAV ved at en ikke lengre er avhengig av åpningstider, men står fritt til å formidle ønsker og behov når det passer på døgnet.

May Lill Eliassen trekker i sitt intervju med Lofot-Tidende den 14. februar 2019 fram flere ting hun mener er svakheter i NAVs fokus på digitalisering: Eldre som ikke har mobiltelefon, PC eller nettbrett, folk med lese- og skrivevansker som mangler kompetansen til å kunne bruke disse hjelpemidlene, vanskelig språk når det skal søkes på nettet eller leses vedtaksbrev, kortere åpningstider ved lokale NAV-kontor og opplevelsen av dårlig og uhøflig oppførsel fra NAV-ansatte overfor brukere som kommer innom kontoret.

NAVs brukere skal møtes med respekt og forståelse, og vi vil slå fast at det ikke er greit med noe annet enn at NAVs veiledere opptrer høflig og vennlig.

Vanskelig tilgjengelig fagspråk og lese- og skrivevansker er noe vi er opptatt av å forbedre, møte på en god måte og med best mulig verktøy. NAV Nordlands brukerutvalg har hatt denne problemstillingen oppe som sak og det er enighet om at det hele tiden må være fokus på godt forståelig språk for å sikre brukernes rettigheter.

Vi er klar over at det finnes utfordringer for flere av NAV sine brukere når det gjelder digitale hjelpemidler. Dette gjelder alle aldersgrupper. Vi vil hevde at NAV nå er bedre rustet til å hjelpe flere til å bli digitale og til å bistå de som ikke er digitale i dag.

Digitaliseringen av NAV gir mulighet til at flere kan klare seg selv, og dette frigjør tid til å følge opp de som trenger bistand.

NAV skal bidra til at flest mulig skaffer seg arbeid. Spørsmål som gjelder pensjon og ytelser som ikke er knyttet til arbeid er det andre som kan svare bedre på enn NAV-kontoret. NAV forvalter et svært omfattende regelverk og faren for å gi feil veiledning er derfor stor dersom en skal prøve å ha oversikt over alle områder. På våre nettsider og på telefon sitter det medarbeidere med spesialisert kompetanse og som veileder på regelverk, utfylling av søknader med mer.

Vi har endret åpningstidene for å bruke mer tid på dem som trenger oss mest. Det er krevende å gi god service «på sparket» til de som kommer innom et NAV-kontor. Ved å ha avtalte møter kan vi forberede oss og gi råd og veiledning som er tilpasset den enkeltes situasjon.

Det har vært gjort forsøk på å etablere lokalt brukerutvalg for NAV Vestvågøy. Utfordringen har vært å finne representanter for dem som skal være i arbeid og aktivitet, dvs. ungdom, innvandrere, personer med nedsatt arbeidsevne for å nevne noen. NAV Nordlands brukerutvalg er med i prosessen for å finne en løsning med et felles brukerutvalg for NAV-kontorene i Lofoten. Det å være en god brukermedvirker krever kompetanse og vi trenger et brukerutvalg som understøtter NAV-kontorets oppdraget om å gi mennesker muligheter i arbeidslivet.

Leder av NAV Vestvågøy og NAV Nordlands brukerutvalg er av den oppfatning at NAV er bedre i dag enn for 12 år siden, fordi NAV følger med i tiden og lager gode løsninger for brukerne. Vi er imidlertid også glad for engasjement fra innbyggere og brukere av NAV. Dette bidrar til at NAV leverer bedre tjenester.

Brukeren er fortsatt i fokus. Det vil alltid være et menneske å snakke med når du trenger det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags