Mitt grønne skifte

Av

- Det er vi som har rotet det til, og derfor har vi også muligheten til å rydde opp.

DEL

MeningerNaturvernforbundet i Lofoten er svært bekymret for verdens klima- og naturproblemer. Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren er høyere enn på millioner av år, og vi har kun få år på å snu utviklingen. Det er de raske endringene som er særlig urovekkende, temperaturen på jorda endres nå i en fart vi aldri tidligere har sett. Samtidig er verdens dyre- og fuglebestander mer enn halvert på 40 år, mest fordi mennesker forbruker store arealer til jordbruk, skogbruk og en ekspansiv livsstil, gjerne der naturmangfoldet er størst i lavlandet og i verdifull natur, som våtmarker. 70 % av verdens isfrie areal er under direkte påvirkning av mennesker. Forbruket av fossilt, billig brensel og forbruk av areal skaper problemer for oss. Vi trenger et paradigmeskifte, både politisk og privat. Skal vi løse både klimautfordringene og tapet av natur må vi ta i bruk løsningene som ivaretar begge hensyn, som å forbruke mindre og ta vare på karbonholdig natur, som myrer og gammel skog.

For den gode nyheten er at vi har mulighet til å ta kontroll på situasjonen. Det er vi som har rotet det til, og derfor har vi også muligheten til å rydde opp. Gjennom kampanjen Mitt grønne skifte viser vi hva hver enkel kan gjøre for minke det klimaavtrykket og det økologiske presset. Våre klimautslipp ligger i verdenstoppen, vi sløser med naturareal og bygger ned elvedeltaer, setter opp vindkraftverk og etablerer hyttebyer.

Samtidig forbruker vi natur også i andre deler av verden gjennom alle tingene vi kjøper.

Noen grønne tips:

 • Fly mindre – opplev mer lokalt.
 • Kutt bilreiser og bruk kollektivt når du kan. Ingen tomgangsmotor.
 • Samreise mere med venner og naboer
 • Sykle og gå på de korte daglige turene
 • Leie i steden for å eie
 • Ta vare på det du har – reparer om du kan
 • Gjenbruk alt du kan av emballasje (kartong til å fryse i)
 • Kjøp minst mulig – tenk nøye over alle kjøp- MÅ jeg ha det?
 • Kjøp kortreist
 • Unngå syntetiske tekstiler
 • Bruk matvett og spis mindre kjøtt. Lag restemiddag. Ikke kast mat.
 • Dyrk selv- selv på liten plass inne kan det dyrkes.
 • Høst fra naturen-sylt og saft.
 • Handle på gjenbruk- lokalt, facebookgrupper-finn-
 • Reduser forbruket av plast- ta med egne bæreposer til butikken- og velg varer som ikke er i plast eller av plast. Lag dressinger og sauser selv, bak selv.

Og – noe av det viktigste du kan gjøre er å stemme på et parti som er opptatt av klima og natur, det er kjempeviktig! Tenk derfor nøye over hvem du stemmer på i høst. Meld deg også inn i en organisasjon som kjemper for naturen.  

Når problemene er så store er det lett å bli motløs, og tro at egne grep har lite å si.

Men det er summen av alles store og små valg som har gitt oss problemer, og det viser at handlingene til hver enkelt av har en reell betydning, på godt og vondt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags