Gravde 80 hull i fredet kulturminne på Kalleholmen - Mann med metallsøker mistenkt

Kalleholmen med de fredete kulturminnene ligger like ved bebyggelsen på Kalle i Vågan.

Kalleholmen med de fredete kulturminnene ligger like ved bebyggelsen på Kalle i Vågan.

Artikkelen er over 2 år gammel

– Dette er et av de groveste bruddene på kulturminneloven vi har sett. Det uttaler seniorrådgiver Arne Håkon Thomassen fra Sametinget og seksjonsleder Geir Davidsen i Nordland fylkeskommune i ei pressemelding.

DEL

14. mai ble Nordland fylkeskommune og Sametinget oppmerksomme på at noen har gravd cirka 80 hull på et fredet kulturminne på Kalleholmen i Vågan kommune. Her ligger det en gårdshaug og flere samiske kulturminner, som er automatisk fredet etter kulturminneloven.

Informasjon om dette er blant annet tilgjengelig på kulturminnesøk.no. I Nordland fylkeskommunes Kulturminneplan for Lofoten (2007) er Kalleholmen trukket frem som et av de utvalgte og prioriterte områdene med nasjonalt og regionalt viktige kulturminner og kulturmiljø, står det i pressemeldingen.

Registrerte funn av ulovlige spadestikk på Kalleholmen.

Registrerte funn av ulovlige spadestikk på Kalleholmen.

Onsdag 23. mai vil Sametinget og Nordland fylkeskommune være på en ny befaring av området.

Her har en eller flere personer gravd omtrent 80 stikk/hull (se vedlagt kart). Dette er et klart brudd på kulturminneloven, som blant annet sier at «det er ulovlig å sette i gang tiltak som kan skade automatisk fredete kulturminner, eller fremkalle fare for at slik skade kan skje.»

Et vitne har cirka en uke tidligere observert en person med metallsøker grave ute på Kalleholmen, men ikke reagert på dette på det tidspunktet.

Seksjonsleder Geir Davidsen i Nordland fylkeskommune påpeker at metallsøking i mange tilfeller medfører fremgraving av gamle gjenstander. Derfor er kulturminnelovens bestemmelser særlig relevant for utøvelsen av hobbyen. Det er også viktig at de som bruker metallsøker setter seg godt inn lover og retningslinjer for dette. Spesielt viktig er Riksantikvaren retningslinjer for privat bruk av metallsøker.

Spadetakene som det er gjort 80 av.

Spadetakene som det er gjort 80 av.

- Retningslinjene bygger på godt kjente prinsipper om føre-var prinsippet og om å vise aktsomhet i nærheten av automatisk fredete kulturminner. Hvis man er usikker er det lurt å kontakte oss først, sier Davidsen.

Seniorrådgiver Arne Håkon Thomassen fra Sametinget avslutter med å oppfordre folk som har sett noe mistenkelig i området i dagene før 9. mai kontakte politiet, da dette kan være interessante tips for den videre etterforskningen.

Artikkeltags