Formannskapet tildeler Vestvågøy kommunes Miljøpris for 2017 til Tove og Espen Seierstad for sitt arbeid med kretsløphuset.

"Vinnerne av årets miljøpris representerer ulike tiltak og prosjekter som på hver sin måte gir og har gitt miljørelaterte resultater. Kretsløphuset oppfyller i stor grad miljøprisens kriterier. Bygget og kretsløpstanken representerer noe nytt og de har lagt ned stor innsats over lang tid for å få realisert huset som sto ferdigstilt i januar 2015. Kretsløphuset vil bidra til reduksjon av klimagasser og forurensning. Tove og Espen Seierstads holdninger til miljøriktig forbruk, innkjøp og håndtering av avfall bør være til inspirasjon for resten av kommunens innbyggere."