Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening: – Altfor ofte blir kommunen en del av problemet, og ikke løsningen

Naturmangfoldet trenger politisk oppfølging, mener naturvernorganisasjonene i Lofoten.