Juni 2019: Slik skapte Johs. og Per-Kaare historie: – Vi holdt opp et speil for atomanleggets eiere

Lofoten mot Sellafield ble utløst av et enkelt spørsmål: – Er det noe annet du brenner for, Johs?