Folkehelseinstituttet har oppdaget et nasjonalt utbrudd forårsaket av mage-tarmbakterien Salmonella Agona. Så langt er det påvist smitte hos 31 personer bosatt i flere fylker. Smittekilden er foreløpig ukjent.

FHI har satt i gang utbruddsetterforskning i samarbeid med lokale kommuneoverleger, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Alle de 31 personene fikk påvist smitte i november 2022. De er i alderen 1–84 år, median alder er 31 år og 18 av dem er kvinner. Det er påvist bakterier med lik genetisk profil hos 3 av de smittede. For de resterende 28 smittede er sekvenseringsresultatene (resultater fra undersøkelser i laboratorium) foreløpig ikke klare.

Personene er bosatt i Vestland (11), Viken (8), Telemark og Vestfold (5), Innlandet (2), Trøndelag (2), Troms og Finnmark (1), Møre og Romsdal (1) og Oslo (1). 13 av de smittede har vært innlagt på sykehus med salmonellose. Typiske symptomer er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Salmonellabakterier smitter hovedsakelig gjennom mat.

Sjelden salmonellavariant

– Salmonella Agona er en sjelden serovariant av salmonella i Norge og resten av Europa, så kun basert på serovariant og at prøvene er tatt i november antar vi med stor sikkerhet at de smittede tilhører utbruddet, sier seniorrådgiver ved FHI Heidi Lange.

– Antall personer innlagt på sykehus i dette utbruddet er høyt, men vi har ingen indikasjon på at denne salmonellavarianten gir mer alvorlig sykdom enn andre salmonellavarianter. Dette er sannsynligvis heller et utrykk for at det er personene som blir innlagt på sykehus som blir oppdaget, og at de med mildere infeksjon ikke oppsøker lege, sier Lange.

– Salmonellainfeksjon går vanligvis over av seg selv uten behandling, legger hun til.

Jakter på smittekilden

Det er foreløpig uvisst hva som er smittekilden, men det er vanlig at mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer. FHI samarbeider med kommunehelsetjenesten, de mikrobiologiske laboratoriene, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om de smittede kan ha en felles smittekilde.

– Personene som har fått påvist bakterien er bosatt i 8 fylker. Det er derfor sannsynlig at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert over hele landet. De blir nå intervjuet for å kartlegge om de kan ha en felles smittekilde, sier Lange.

– Det er for tidlig å si om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, og om vi vil klare å finne smittekilden. Vi følger situasjonen nøye, legger hun til.

Salmonella Agona er tidligere påvist i Norge, men da kun som enkelttilfeller og gjerne relatert til utenlandssmitte.