Kjell (69) og familien vil selge Botek: – Interessenter lokalt og utenbygds

Botek AS og Botek eiendom AS er til salgs. Kjell Uppheim forventer en avgjørelse i løpet av høsten.