Hovdan AS kjøper 100 % av aksjene i Ramberg Elektro AS

Elektrikerbedriften kjøper opp firma lenger vest i Lofoten.