Matias (30) flytter fra Ballstad for å bli fysioterapeut for Medkilas damelag

Fysioterapeut Matias Olsen har driftet rorbuanlegget Hemmingodden Lodge på Ballstad de siste 16 månedene. Nå flytter han til Harstad for å jobbe for 1. divisjonslaget Medkila damelag.