Færre arbeidsledige

Stadig færre behøver å sjekke "stilling ledig". Arbeidsledigheten gikk ned i mars.

Stadig færre behøver å sjekke "stilling ledig". Arbeidsledigheten gikk ned i mars. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

I løpet av mars har det blitt 400 færre helt arbeidsledige.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Slik kommenterer arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) de nye ledighetstallene fra Nav som ble lagt fram torsdag.

I løpet av mars er det blitt 400 færre helt arbeidsledige. Ledigheten er nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

– At ledigheten går ned er veldig gledelig når så mange andre land sliter. Fremover må vi sørge for at industrien får arbeidskraften den trenger. Der har vi en utfordring særlig i den oljerelaterte industrien. Der må vi omstille nasjonal arbeidskraft og rekruttere utenfra, sier Bjurstrøm til NTB.

I alt 67.700 personer er registrert som helt ledige hos Nav ved utgangen av mars. Dette er 6.500 færre enn i mars i fjor, og tilsvarer en nedgang på 9 prosent.

Ledigheten har gått ned for de fleste yrkesgrupper sammenlignet med i fjor. Nedgangen er fortsatt størst innenfor bygg og anlegg hvor det er 24 prosent færre ledige. Innenfor ingeniør- og IKT-fag er det 15 prosent færre ledige.

– Under finanskrisen var det der ledigheten kom tidlig og først ble merkbar. Der har vi hatt en jevn oppgang og vi ser nå at det er her ledigheten går mest ned. Det er fordi det er en veldig aktivitet i norsk økonomi, sier arbeidsministeren.

Ledigheten har økt svakt for personer som jobber innenfor barne- og ungdomsarbeid. Det er nå 8 prosent flere ledige med denne yrkesbakgrunnen enn det var i fjor.

Det er 3.000 færre ledige blant dem som har søkt arbeid i mer enn ett år, sammenlignet med mars i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 15 prosent. Blant ledige som har vært arbeidssøkende under ett år, har ledigheten falt med 7 prosent.

– Det er viktig at ledigheten går ned her fordi det betyr at vi får flere i arbeid av dem som står utenfor. Det ser også ut til at ledigheten blant unge følger den generelle nedgangen, sier statsråden.

I løpet av mars ble det lyst ut 26.000 ledige stillinger. Dette er 5 prosent flere enn i mars i fjor. Økningen gjelder for de fleste yrkesgruppene, og den er særlig stor innenfor barne- og ungdomsarbeid, som har 32 prosent flere stillinger.

Innenfor akademiske yrker er økningen på 22 prosent og for ingeniør- og IKT-fag er økningen på 17 prosent.

Innenfor butikk- og salgsarbeid og kontorarbeid ble det i mars lyst ut 7 prosent færre ledige stillinger enn i mars i fjor, mens det innenfor helse-, pleie- og omsorgsyrker og for meglere og konsulenter var en nedgang på 5 prosent.

– Utfordringen er at det ikke er samsvar mellom ledige stillinger og arbeidsledige, særlig ikke når det gjelder høyteknologi- og oljesektoren. Der trenger man ingeniører og en del av dem som er ledige er ikke det. Vi må hele tiden ha godt samsvar mellom arbeidstakere og stillinger, men i det hele er det et solid og godt bilde, sier Bjurstrøm.


Økning i Telemark

I løpet av det siste året har arbeidsledigheten gått ned i alle fylker bortsett fra Telemark som hadde en liten økning.

Sammenlignet med mars i fjor har antallet registrerte ledige falt mest i Sør-Trøndelag med 22 prosent og Møre og Romsdal med 18 prosent.

Ledigheten er lavest i Sogn og Fjordane og i Rogaland der den i begge fylker er på 1,9 prosent. Den er høyest i Telemark og Østfold, med henholdsvis 3,6 og 3,4 prosent.

Arbeidsministeren er opptatt at vi holder fast ved den økonomiske kursen som gir de gode resultatene, men understreker samtidig at vi må være forberedt på at situasjonen kan snu.

– Vi kan ikke tro at Norge i lengden vil fortsette å være i en så gunstig posisjon sammenlignet med resten av Europa, sier Hanne Bjurstrøm. (ANB-NTB)

Artikkeltags