Næringsforeningen: – En meget spesiell sommer

Sten Roger Sandnes, leder Vest-Lofoten næringsforening

Sten Roger Sandnes, leder Vest-Lofoten næringsforening Foto:

Av

Koronasommer, lokalsykehus og samferdsel er blant temaene i Vest-Lofoten næringsforenings informasjonsbrev.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.En meget spesiell sommer

Sommeren 2020 kommer til å bli husket av de aller fleste. Usikkerhet, reiserestriksjoner, smitteverntiltak av ulik art og omfang, stengte landegrenser og dramatiske nyhetsoppslag fra hele verden har preget hverdagen.

I denne situasjonen har vårt lokale næringsliv stått på for å berge arbeidsplasser, bedrifter og framtidige driftsmuligheter.

Når nå sommersesongen nærmer seg avslutning kan vi heldigvis konstatere at de aller fleste har greid seg rimelig bra gjennom sommeren. Ja, noen av våre medlemmer, særlig de som representerer handelsnæringen, melder sågar om rekordomsetning i juli måned. Det er nærmest sensasjonelt at noen av landets største dagligvareforretninger, målt i omsetning i sommer, (Rema og Coop) er lokalisert på Leknes, og Norges største Bunnprisforretning på Ramberg i Lofoten.

I litt videre perspektiv sier dette noe om hvilken enorm betydning reiselivsnæringen har fått for våre lokalsamfunn, og dermed også for andre deler av næringslivet som får økt omsetning som følge av den økte reiselivstrafikken til regionen.

Nå knytter spenningen seg til hvordan korona-situasjonen generelt vil utvikle seg, og om det vil være mulig å få gjenoppta noe av reiselivstrafikken fra Europa og helst også Østen. Selv om juli måned har vært bra for de fleste bedriftene, er det knyttet stor usikkerhet til kommende måneder.

Næringsforeningen vil forsøke å holde våre medlemmer oppdatert om både nasjonale retningslinjer og eventuelle nye støtteordninger og tiltak som iverksettes fra sentrale myndigheter, i denne fortsatt vanskelige situasjonen for næringslivet.

Lofoten sykehus

I disse korona-tider er det nærliggende igjen å påpeke viktigheten av å ha et godt og velfungerende lokalsykehus i vår region. Selv om vi heldigvis har vært forskånet fra de helt store smitteutbruddene har sykehuset vært en stor betryggelse og hjelp i de koronatilfellene som har oppstått, og også generelt for både lokalbefolkning og tilreisende.

Det er derfor svært gledelig å konstatere at vi nå er inne i en periode hvor det er stabilitet rundt driften, og tilsynelatende tverrpolitisk enighet, om sykehusets betydning og videre eksistens. Men med skiftende politiske flertall, trangere økonomi og ulike faglige prioriteringer trenger det ikke å forbli en varig situasjon.

Næringsforeningen vil derfor hele tiden ha blikket rettet mot sykehusets drift og utvikling, og delta i de organer og møter hvor det er naturlig, for å fremme næringslivets syn og behov, og bidra til å sikre en god framtidig drift av Lofoten sykehus.

I denne sammenheng er det også hyggelig å legge merke til at flere innflyttere til Lofoten i ulike intervjuer framhever sykehusets eksistens og lokalisering som et viktig moment for valg av bolig og arbeidssted.

Samferdsel

Samferdsel vil vel alltid være et av næringsforeningens viktigste arbeidsfelt.

Veg- og flyplass-saken følges kontinuerlig opp i samarbeid med Vågan næringsforening, Destination Lofoten og kommunene i regionen. Utover høsten må dette arbeidet intensiveres overfor storting, samferdselskomite og departement. Til våren/sommeren skal en ny Nasjonal transportplan vedtas i Stortinget, og da legges rammene for alle større samferdselstiltak i de kommende 10–12 årene. Er vi ikke med på prioriteringslistene der, er det vanskelig å oppnå statlige bevilgninger.

For å kunne gjøre en best mulig jobb med disse tunge samferdselsprosjektene har vi tidligere bedt medlemmene bidra med et ekstraordinært tilskudd. Vi minner igjen om denne innsamlingsaksjonen og ber flest mulig bidra i denne fellesdugnaden blant næringslivet i Lofoten. Send e-post til daglig leder om aktuelt beløp, srs@vlnf.no. Deretter vil du motta ordinær faktura fra Næringsforeningen.

Den første milepælen i prioriteringsløpet er allerede nådd. Nordland fylkesting vedtok i fylkestinget i juni fullt ut å støtte den felles innstillingen fra Avinor og Statens vegvesen om ny og kortere veg mellom Svolvær og Leknes, og ny flyplass på Leknes. Nå gjenstår det tyngste løpet. Å oppnå prioritering og bevilgning i Stortinget.

Lokalt kan vi glede oss over en liten seier, med at Leknes fortsatt får bestå som prøvested for førerprøven. Her er det flere gode krefter, både fra næringsliv og politisk hold som har samarbeidet og bidratt til et positivt resultat, inkludert aktivt arbeid og påtrykk fra Næringsforeningen.

Næringsforeningen har også vært en aktiv pådriver for å få opp rutetilbudet med Widerøe. I starten av sommersesongen var flytilbudet trappet ned til et helt uholdbart minimumsnivå, og gjennom flere møter med Widerøes ledelse, og også gjennom direkte henvendelser til Samferdselsministeren, ble rutefrekvensen og flytilbudet til Leknes lufthavn tilnærmet normalisert før sommersesongen satte inn for fullt.

Lokal infrastruktur

Storgata på Leknes har vært en årelang stridssak, med både politisk uenighet og uenighet blant næringsaktørene om hva og hvordan utbedringstiltakene burde gjennomføres. Nå ser vi konturene av den første delen av Storgata, og etter hvert som både belysning, beplantning og dekke kommer på plass ser dette ut til å bli veldig bra.

Arbeidene fortsetter nå videre til rundkjøringa midt i Leknes, og vil deretter fortsette helt fram til krysset med Sjøveien.

Her investerer kommunen og næringsaktørene i fellesskap flere titalls millioner i opprusting og forbedring av hovedgata i Leknes sentrum, forhåpentligvis til både nytte og glede for innbyggerne, besøkende og næringsutøverne i regionsenteret.

Fra Næringsforeningen har behovet for campingplass og stoppested for bobiler i eller nært Leknes sentrum vært tatt opp flere ganger. I sommer kom dette på plass, i første omgang som et forsøksprosjekt, ved at Lofothallen A/S stilte både teltplass og bobilplasser til disposisjon. Et meget hyggelig og konstruktivt initiativ, som så langt ser ut til å være vellykket, og dette blir dermed et nytt servicetilbud i sentrumsområdet.

I Flakstad og Moskenes er det også satt i gang nye tiltak med opprusting og merking av turløyper, lokalbuss på Fredvang, flere parkeringsplasser er etablert eller under planlegging, og forhåpentligvis vil også Moskenes kommune finne gode løsninger for parkering flere steder lengst vest i Lofoten, slik at reiselivstrafikken får bedre forhold, også der.

Møteaktivitet

På grunn av koronasituasjonen har møteaktiviteten i Næringsforeningen blitt nedprioritert. Derfor har det ikke bli avviklet ordinære medlemsmøter, frokostmøter eller ulike seminarer den siste tiden.

Dette vil bli tatt opp igjen så snart retningslinjene for ordinær møteaktivitet igjen gjør dette mulig.

I mellomtiden benytter vi Facebook, oppsøkende virksomhet, e-post og telefon. Ikke nøl med å ta direkte kontakt med daglig leder dersom det er forhold Næringsforeningen bør gripe fatt i eller kan bistå med.

Underutvalg

I forrige medlemsbrev orienterte vi om styrets sammensetning etter årsmøtet 7. mai.

Nå har styret oppnevnt underutvalgene til Næringsforeningen, som har følgende sammensetning:

Fiskeriutvalg:

 • Rune Stokvold, leder
 • Ingve A. Johansen
 • Edvard Haug
 • Roger Abrahamsen
 • Johan M. Langaas Berntsen
 • Bernt Rødås Johansen
 • Øystein Larsen

Reiseliv:

 • Solveig Erdal, leder
 • Mina Færden
 • Ole Martin Hammer
 • Tina Terkelsen
 • Ottar Bjørn Statle
 • Bina Pitschner
 • Vara: Karl H. Kirkesæther
 • Agata Gasior

Handel:

 • Maria K.E. Kirkesæther, leder
 • Geir K. Johansen
 • Gunnar Olsen
 • Kjersti Fossåskaret
 • Karina Johnsen
 • Rita Iren Nordheim

Samtlige medlemmer er åpne for kontakt, forslag og innspill til problemstillinger og/eller saker som det bør arbeides med.

Leknes, 20. august 2020

Med vennlig hilsen Vest-Lofoten Næringsforening

Ståle Fredriksen, styreleder

Sten Roger Sandnes, daglig leder

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags