Her er de første reaksjonene på fiskeriministerens kvotepolitikk

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) presenterte fredag stortingsmeldingen om den framtidige kvotepolitikken.