Foreldreutvalget ved Ballstad skole har over lengre tid ytret bekymring rundt uteområdet til våre barn på skolen. Administrasjonsbygget står enda, og den midlertidige brakkeriggen sperrer for store deler av deres lekeområde. Den en gang solfylte skolegården er nå blitt til en skyggedal. Den en gang oversiktlige inngangen til en koselig skolegård er blokkert av en stor grå kloss. Arealet som denne klossen har tatt var en gang fotballbane, og dermed har barna fått mindre lekeområde. De gamle byggene står bare og forfaller. Det er en skam at det skal være slik.

Helsedirektoratets kommentar i forskrift til § 9 som omhandler Utforming og innredning sier at

«Skolenes utearealer må være trafikksikre og by på muligheter for fysisk aktivitet, men også sosialt samvær, rekreasjon og hvile». Den store brakkeriggen gjør inngang/utgang uoversiktlig og kaotisk.

For å konkretisere dette, ønsker FAU ved Ballstad skole en orientering om kommunens plan for den kondemnerte bygningsmassen ved skolen. Byggene står og forfaller midt i skolens uteområdet. Vi mener at dette medfører en unødig risiko for barna våre, og hva gjør det med deres psykososiale utvikling? Vi ønsker jo at elevene skal være stolte av skolen sin. Den skal bidra til læringslyst og trivsel. Den forfallende bygningsmassen bidrar ikke positivt i dette tilfellet. Vi ønsker også å få en fremgangsplan for bygging av nye lokaler.

Vi vet at kommunen nå jobber med en vedlikeholdsplan og mener at det nå er Ballstad skole som står for tur til å få et solid løft. Ballstad FAU mener det er behov for:

  • Riving av det kondemnerte skolebygget på Ballstad.
  • Ombygging av uteområdet i tråd med moderne standarder for trafikksikkerhet og områder for sosialisering, lek og læring.
  • Bygging av nytt administrasjonsbygg på et sted der det føyer seg inn i og moderniserer skolens bygningsmasse uten å ødelegge uteområder verken med tanke på solforhold, muligheter for trygg trafikkavvikling eller for elevenes fysiske utfoldelse.