(Nordlys)

Forholdet mellom de to naboene i 60-årene har vært preget av konflikt i lang tid. Men i fjor sommer eskalerte uoverenstemmelsene mellom de to til nye høyder.

Da barket de to bekjente sammen i det som ifølge tingretten er et voldsomt slagsmål. Den ene, en mann i slutten av 60-årene, endte opp med brukket nese etter hendelsen.

Ifølge en nylig avlagt dom fra Nord-Troms og Senja tingrett skjedde det som følge av at den tiltalte mannen slo til fornærmede med en gjerdestaur.

«Tiltalte forklarte at han syklet bort til fornærmede for å spørre hvorfor fornærmede hadde slått han den 2. juli. Tiltalte sa «pay back time», og fornærmede svingte en jernspett mot ham. Tiltalte følte seg truet og tok tak i en gjerdestaur, som han stakk rett frem mot fornærmede», heter det i dommen.

Resultatet var at fornærmede brakk nesa.

Må i fengsel

Like før hadde den tiltalte kastet en gummislegge mot mannen.

«På spørsmål om han også kastet en gummislegge, svarte tiltalte at det ble kastet verktøy fra begge sin side og at det kan være han kastet en gummislegge», heter det i dommen.

Fornærmede har selv forklart at han sto med et jernspett i hånda.

«Pay back time»

Tiltalte mener han handlet i nødverge.

Det fremsto for retten som om det var tiltalte som aktivt oppsøkte fornærmede med ønske om å ta igjen etter hendelsen 2. juli 2020. Det vises til at tiltalte sa at det var «pay back time» før voldshendelsen med gjerdestauren og at tiltalte tidligere hadde sagt fornærmede skulle få juling.

Den tiltalte mannen, som er i midten av 60-årene, gis en straff på fengsel i fem måneder, konkluderer tingretten.

Det påpekes i dommen at voldshandlingen kom snaue tre uker etter en lignende konfrontasjon mellom partene. Også da ble krangelen fysisk og det hele endte med at mannen som nå er dømt ble slått i brystet av fornærmede.

Da de igjen havnet i basketak noen uker senere, var rollene altså byttet om.