(Avisa Nordland)

Det sier ambulansemedarbeider Mona Rist Nystad i Steigen etter at et enstemmig styre i Nordlandssykehuset har vedtatt å videreføre den midlertidige ordningen med stasjonsvakt ved de ambulansestasjonene som før pandemien hadde hjemmevakt.

Det skjedde på et ekstraordinære styremøte onsdag. Vedtaket innebærer blant annet at Steigen får beholde sine to ambulanser, i alle fall inntil videre.

– Det var deilig å få et slikt vedtak. Nå gleder vi oss til igjen å kunne konsentrere oss helt og fullt om jobben vi alle elsker, sier ambulansearbeider Ingebjørg Schrøder.

Velkommen tilbake

Mona Rist Nystad bekrefter at de seks ambulansemedarbeiderne i Steigen som sa opp jobbene sine i protest mot at Nordlandsykehuset i utgangspunktet ville gjeninnføre ordningen med hjemmevakt, nå vil trekke oppsigelsene tilbake.

– Vi har fått beskjed om at vi er velkommen tilbake og at Nordlandssykehuset trenger oss. Nå får vi en trygg og god arbeidshverdag når vi får rykke ut på jobb samtidig, vi som til enhver tid er på vakt, sier hun.

Les også: Fullstendig krise hvis det blir færre ambulanser

Direktøren på Nordlandssykehuset hadde foreslått å fjerne den ene av ambulansene i kommunen av økonomiske årsaker, noe som forårsaket en storm av protester, spesielt i Steigen.

Protestene førte fram.

- Årsaken til at saken kom opp i styret nå er den situasjonen vi har hatt i Steigen. Det er ingen tvil om at det har vært et veldig stort engasjement rundt denne saken. Jeg har blitt kontaktet mer om denne enn noen andre saker vi har hatt til behandling, sa styreleder Odd Roger Enoksen i møtet.

Framskynder arbeidet

Nå vil styret framskynde arbeidet med å etablere endelig struktur og organisering i ambulansetjenesten. Arbeidet skal startes umiddelbart i samarbeid med ansatte og involverte kommuner og ferdigstilles i løpet av de fire første månedene av 2022.

Les også: Seks sa opp jobbene sine

– Jeg er imponert over at Nordlandssykehuset ikke skal bruke mer tid på dette arbeidet, men de har vel lært mye av den prosessen de har hatt i Vesterålen. Den har på en måte banet litt vei, men vi er spente på hva som skjer videre. Heldigvis blir det en skikkelig prosess, så vi har tro på at den vil få et bra utfall for oss. Jeg vil berømme administrasjonen på Nordlandsykehuset for å ha gjort en utrolig bra jobb den siste uka. Jeg vet det har vært arbeidet hardt for å få fram en risikoanalyse, sier Nystad.

– Vi håper å få beholde alle ambulansene i området vårt også etter at utredningen er gjort. Det aller viktigste er likevel at det blir gjort en skikkelig utredning som vi kan stille oss bak, tilføyer Ingebjørg Schrøder.