(Avisa Nordland)

Som et tiltak for å unngå smittespredning, har Nordland fylkeskommune sluttet med manuell billettering på fylkesvei-fergene i Nordland.

Nå innføres det automatisk betaling ved hjelp av skiltgjenkjenning. Betalingene vil gå gjennom autopass-ordningen, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

– Vi har framskyndet en prosess der vi har sett på automatiserte løsninger for billettering. I løpet av et par uker vil vi ha på plass utstyr og en ordning der vi leser av bilskiltene og trekker billetten rett fra autopass-kontoen, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen.

Smittehensyn

Mange har denne siste perioden reist gratis på grunn av smitteverntiltakene. Med den nye ordningen vil bilskiltene leses av med en app på billettørens mobiltelefon, og betalingen trekkes fra autopass-kontoen til bileieren. Ordningen er midlertidig for å få i gang betaling på fylkesveifergene.

– Ved at vi innfører denne teknologien, trenger du med andre ord ikke være i kontakt med billettøren. Det blir tatt bilde av bilskiltet ditt, og resten går av seg selv, forklarer Bentzen.

Skal evalueres

Fergetakstene blir i en periode noe rimeligere ettersom det statlige regulativet settes noe ned. Også endringer i momsen slår positivt ut for de reisende, opplyser fylkeskommunene.

Erfaringene med automatisk skiltgjenkjenning vil bli evaluert i løpet av sommeren. Dersom ordningen er god nok, vil den muligens videreføres.

-Vi får se hvordan vi løser billetteringen på sikt. Det vil våren og sommeren gi oss noen erfaringer på, samtidig som smittevernkravene nok også vil endre seg på et tidspunkt, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.