Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det opp til Statsforvalteren: – Reglene vil gjelde alle butikkene i kommunen

Kommunestyret i Moskenes ønsker å utvide statusen «typisk turiststed» slik at søndagsåpne butikker ikke bare skal gjelde de tre sommermånedene på Reine og Sørvågen.

For abonnenter

Reine fikk status som «typisk turiststed» i mai 2017, mens Sørvågen fikk statusen i 2019. Etter at Coop Reine og Reine handleri AS søkte om å få utvidet perioden til å gjelde hele året, har kommunen jobbet med en helårsstatus som skal gjelde hele kommunen.

25. mars gikk formannskapet inn for å søke og i forrige uke lå saken på bordet til politikerne i kommunestyret.

Kommunedirektørens innstilling var delt i to punkter:

  1. Kommunestyret ber Statsforvalteren i Nordland gi hele Moskenes kommune status som «typisk turiststed» og at slik status gis på helårsbasis.
  2. Begrunnelsen ligger i det faktum at turismen er en viktig verdiskaper i kommunen året rundt og at det er viktig å legge til rette for gode og forutsigbare rammebetingelser for næringen når den nå skal bygges opp på nytt etter pandemien.

I forkant av kommunestyremøtet hadde ordfører Lillian Rasmussen (Bygdelista) vært i kontakt med Statsforvalteren som hadde gitt råd om å dele punkt én i innstillingen opp i to.

– Det første er at vi ønsker statusen «typisk turiststed» hele året og det andre er at vi ønsker det i hele kommunen. Reglene vil gjelde alle butikkene i kommunen, ikke bare dagligvare, sa Rasmussen innledningsvis.

Ordføreren hadde også vært i kontakt med daglig leder for Joker på Sørvågen etter at Lofot-Tidende skrev en artikkel hvor det kom fram at de ikke var så positive til søndagsåpent hele året.

– Joker sier at de synes det er greit at det sendes en samlet søknad for hele kommunen nå. De kan jo selv bestemme om de tar rettigheten i bruk hvis vi får statusen. Det er ingen plikt å holde åpent, kun en mulighet for de butikkene som ønsker å ha åpent.

– To av dagligvarene våre er dessuten så små at de kommer inn under Brustad-bru og de kan dermed ha åpent uavhengig av status som «typisk turiststed».

Uten videre diskusjon ble innstillingen, med ordførerens endringer, enstemmig vedtatt.

Dermed skal Moskenes kommune søke om å bli «typisk turiststed» hele året og steder som Sakrisøy og Å kommer også med i det gode selskap.

Les også

Alle er ikke like positive til søndagsåpent året rundt

Les også

Søndagsåpne butikker hele året i vest

Les også

Coop må gå enda en runde i Moskenes

Les også

Ingen avklaring på ny Coop-butikk

Kommentarer til denne saken