(Avisa Nordland)

Som spekulert får også Ny by- ny flyplass i Bodø midler:

"Flytting av Bodø lufthavn

Regjeringen foreslår å bevilge 1.007 millioner kroner til flytting av Bodø lufthavn. 450 millioner kroner foreslås til å dekke Avinors planleggingsaktiviteter.

Dette omfatter påløpte planleggingskostnader i perioden 2019–2022 og planleggingsaktiviteter i 2023.

577 millioner kroner settes av som tilskudd til Avinor til kjøp av dagens flyplasstomt fra Forsvarsbygg. Bevilgningen tilsvares av en inntekt på samme beløp på Forsvarsdepartementets budsjett", skriver regjeringen.

Administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap (Brus), Elnar Holmen, er svært fornøyd med dette.

– Dette er en gledens dag. Ved å flytte dagens flyplass bidrar det til store områder til næringsutvikling, boligutvikling og byutvikling i et 100-årsperspektiv. Det gir oss enorme muligheter til å tenke nytt om byutvikling med urban industri og videre føre til tusenvis av nye arbeidsplasser i Bodø og i regionen vår. Vi har et næringsliv som skriker etter arealer for videre utvikling og det vil vi få nå, sier Holmen i en pressemelding.

Tidligere ordfører i Bodø, Ole Hjartøy (H), og Høyres ordførerkandidat foran neste års lokalvalg i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen, er fornøyde med at regjeringen fant plass til Ny by- ny flyplass-prosjektet i statsbudsjettet for neste år.

– Dette er en skikkelig god nyhet. Vi er veldig glad for at regjeringen følger opp løftet om å realisere prosjektet. Dette er startskuddet på en lang prosess og prosjektet vil legge grunnlaget for ny utvikling og aktivitet i Bodø og i Nordland, sier duoen i en felles uttalelsen.