Tjue sangglade barn i nystartet kor

Over tjue barn møtte opp på den første øvelsen til VestvåGØY barnekor.