Dette mener Moskenes-politikerne om kommunens økonomi

Hvordan skal kommunebudsjettet gå opp?